Alternate Text
شرکت بازرگانی آوین تجارت مانا یک گروه بازرگانی عمومی می باشد که با حضور مستقیم و قدرتمند در امر  تجارت و در اختیار داشتن نیروی کار متخصص و همچنین سابقه مفید بازرگانی انواع کالا، به طور پیوسته همگام فعالان اقتصادی بوده است .
این شرکت با تمرکز جدی در  زمینههای مختلف تجارت بین الملل ، با در نظر داشتن خرید ، فروش ، تحقیق و توسعه همکاری گسترده ای با بازرگانان و تجار ، تولیدکنندگان، شرکت های حمل ، سرمایه گذاران و ترخیص کاران ایجاد کرده است.

تیم بازرگانی آوین تجارت مانا با حضور در دفاتر تهران و شانگهای مطابق با آخرین قوانین و مقررات مربوط به تجارت بین الملل حرکت می کند
خریداران و فروشندگان که مایل به واردات و صادرات کالاها هستند، می توانند از دانش و تجربه ما در زمینه بازرگانی و تجارت بین الملل بهره مند شوند .